Важно за потребителите

Във връзка със заявяването на задължителна документация, Ви уведомяваме следното: Документация от тираж 2023 г. можете да заявите най-късно до 29.04.2024 г.Документите с тираж 2023 г. може да ползвате най-късно до 30.04.2024 г.Първата заявка за задължителна документация от тираж 2024

Във връзка със зачестилите въпроси, относно подаването на годишната информация за дейността с електронен подпис или ПИК на НАП, следва да Ви уведомим, че: Трябва да се използва електронния подпис или ПИК на лицето, от чиито потребителски профил в ИС на НАПОО текущо се подава годишната

Уважаеми представители на центрове за професионално обучение,   Във връзка със закупуването на задължителна документация Ви информираме, че в периода 28.12.2023 г. – 02.01.2024 г. печатницата няма да работи.
logonapoo

Установяваме, че някои ЦПО и ЦИПО изпращат писма, предназначени за НАПОО на ел. поща is.napoo@navet.government.bgТази електронна поща служи само и единствено за целите на кореспонденцията през ИС на НАПОО. Моля не изпращайте писма, доклади, запитвания и др., тъй като пощата не се следи от служителите на

В НАПОО постъпва информация, че част от представителите на ЦПО не получават кореспонденция, изпращана от ИС на НАПОО чрез мейл is.napoo@navet.government.bgПричините е възможно да бъдат: 1) писмата стигат до кореспондентите, но са в spam, junk или trash

Уважаеми представители на ЦПО/ЦИПО, Моля за вашата оценка на новата ИС на НАПОО. Анкета за оценка на ИС на НАПОО от ЦПО – линк
Анкета за оценка на ИС на НАПОО от ЦИПО – линк
is

За да получи администратора от ЦПО потребителско име и парола за новата ИС на НАПОО е необходимо директорът на ЦПО да внесе писмо (свободен текст) в НАПОО, в което посочва лице за администратор. Паролите за предишната ИС са невалидни за новата ИС на
is

Във връзка с пристигащите множество запитвания от ЦПО и ЦИПО за неполучени  пароли за достъп на администраторите до новата ИС на НАПОО Ви уведомяваме, че в новата ИС имат възможност за вход чрез е-Автентикация. Данните за администраторите (ЕГН, ел. поща) на ЦПО вече са въведени в
NAPOO-news

Уважаеми директори на ЦПО/ЦИПО, На 13.07.2023 г. всички ЦПО/ЦИПО, които са подали информация за администратор за новата ИС на НАПОО, ще получат своите потребителски имена и пароли.
NAPOO-news

Уважаеми директори на ЦПО/ЦИПО, Уведомяваме Ви, че в периода от 17.00 ч. на 04.07.2023 г. до 9.00 ч. на 13.07.2023 г. предстои миграция на данни от старата към новата ИС на НАПОО. Поради тази причина няма да имате възможност да въвеждате информация в профилите си в
NAPOO-news

Уважаеми представители на ЦПО и ЦИПО,За работата в новата ИС на НАПОО следва всеки лицензиран център да упълномощи едно лице за администратор. Администраторът от ЦПО/ЦИПО ще въвежда и ще дава права на другите потребители в това ЦПО/ЦИПО. Ако не определите лице за
NAPOO-news

Уважаеми представители на ЦПО и ЦИПО,За работата в новата ИС на НАПОО следва всеки лицензиран център да упълномощи едно лице за администратор. Администраторът от ЦПО/ЦИПО ще въвежда и ще дава права на другите потребители в това ЦПО/ЦИПО. Ако не определите лице за
NAPOO-news

Уважаеми госпожи и господа,   Целта на проучването е да се установи необходимо ли е и как НАПОО може да подобри дейността си – както във връзка с предоставяните услуги, така и относно информацията, която подготвяме за вас. Попълването на анкетата е анонимно и няма да ви отнеме повече от 5
navet-quality-and-efficiency

Уважаеми представители на ЦПО и ЦИПО, Първите дати, обявени за провеждане на обучение за работа с новата ИС на НАПОО, разработена по проект „Качество и ефективност“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ вече са запълнени. Обявяваме датите за обучение на
navet-quality-and-efficiency

Уважаеми представители на ЦПО и ЦИПО, Предстои провеждане на обучение за работа с новата ИС на НАПОО, разработена по проект „Качество и ефективност”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”. Обучители ще бъдат представители на разработчика на системата – СМ-Индекс

В изпълнение на разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от ЗПОО, Ви напомняме, че срокът за представяне на Годишна информация за дейността на ЦПО през 2022 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството за 2022 г. е 31.01.2023

В изпълнение на разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от ЗПОО, Ви напомняме, че срокът за представяне на Годишна информация за дейността на ЦИПО през 2022 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството за 2022 г. е 31.01.2023

На вниманието на лицензираните Центрове за професионално обучение!В периода от 1 до 30 април трябва да бъде извършено унищожаване на закупените, но неизползвани документи с фабрична номерация. От тази година този процес ще се извършва автоматично, през Информационната система на