Важно за потребителите

Анкета за оценка на удовлетвореността от предоставяните от НАПОО услуги и информация

NAPOO-news

Уважаеми госпожи и господа,
Целта на проучването е да се установи необходимо ли е и как НАПОО може да подобри дейността си – както във връзка с предоставяните… Пълен текст »


Публикувано на: 20.12.2022

Анкета за оценка на удовлетвореността от предоставяните от НАПОО услуги и информация

NAPOO-news

Уважаеми госпожи и господа,
Целта на проучването е да се установи необходимо ли е и как НАПОО може да подобри дейността си – както във връзка с предоставяните… Пълен текст »


Публикувано на: 04.07.2022

На вниманието на директорите на лицензираните ЦПО и ЦИПО

NAPOO-news

В изпълнение на разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от ЗПОО, Ви напомняме, че срокът за представяне на Годишна информация за дейността през 2021 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството за 2021… Пълен текст »


Публикувано на: 27.01.2022

На вниманието на лицензираните през 2021 г. центрове за професионално обучение

NAPOO-news

На 16.12.2021 г. (четвъртък) от 10:30 часа чрез платформата „ZOOM“ ще се проведе Информационен ден за работа в информационната система на НАПОО за лицензираните през 2021… Пълен текст »


Публикувано на: 06.12.2021

На вниманието на лицензираните центрове за професионално обучение!

Във връзка със заявяването на задължителната документация, Ви уведомяваме следното:
Заявените от лицензираните центрове за професионално обучение количества задължителна документация, включени в одобрените от НАПОО и изпратени към печатницата… Пълен текст »


Публикувано на: 15.11.2021

Информационна среща за ЦПО

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ НА ЦПО,
На 28.10.2021 г. от 11:00 часа екипът на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) организира информационна среща с представители на лицензирани центрове за професионално… Пълен текст »


Публикувано на: 25.10.2021

До директорите на ЦПО!

Във връзка със закупуването на задължителна учебна документация Ви уведомяваме:
– фирма „ЛСТ“ ЕООД преустановява своята дейност като дистрибутор на печатницата за областите София-град, София-област,… Пълен текст »


Публикувано на: 22.10.2021