Анкета за надграждането на ИС на НАПОО

С настоящата анкета се допитваме до Вас и очакваме Вашите мнения и предложения как информационната система на НАПОО да е максимално полезна и достъпна до всички търсещи или предлагащи професионално обучение.
Моля, отговорете на посочените въпроси и оставете допълнителни препоръки и коментари, ако имате такива. Попълването на анкетата е анонимно.

Надграждането на ИС на НАПОО се изпълнява по проект на НАПОО, с партньори Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта – „Качество и ефективност“, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

За служители на НАПОО, външни експерти, членове на експертни комисии –https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_B_kxt5R0BRyUAC_QDspk5P8e3Z0wIUjMlzlgVQlcX1kxyw/viewform?usp=sf_link

За служители в институции, работещи в сферата на пазара на труда (МТСП и АЗ) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhMJ88VhHfJmwa5xm8MVVcx9A5rDO25Zb4IXOudXS926Y6fA/viewform?usp=sf_link

За ЦПО и ЦИПО https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX1FgTIRrzpsHlX5GLCLsup87M3ApLLocr0OVDg4EnnKknkg/viewform?usp=sf_link

За граждани, кандидати за обучение https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTf7ei12EPaklLSCEheLwoiC32dxZXGvHBTAFBGhfKMaWm7g/viewform?usp=sf_link