Анкетно проучване сред лицензираните ЦПО

Проучването сред лицензираните ЦПО показва удовлетвореност от административното обслужване в НАПОО.

Провеждането на информационни дни в страната, публикуваните на сайта указания и инструкции, разширените възможности на информационната система се оценяват положително от представителите на ЦПО.

Преобладават препоръките, насочени към осъществяване на последващ контрол на лицензираните институции.

Екипът на НАПОО благодари на всички, отделили време за попълване на анкетната карта, както и за направените коментари и предложения, някои от които вече са част от практиката на Агенцията.

Обобщени резултати от анкетата

Анкетна карта за обратна връзка с лицензирани центрове


● Публикувано на 17.01.2017 ● Последна редакция 17.01.2017●