Coach @ Work

coachФинансираща програма: Европейската стратегия за хората с увреждания (2010- 2020 г.) „Подновен ангажимент за Европа без бариери“
Описание:
За първи път на територията на Европа ще бъде акредитирана COACH@WORK програма за професионално образование и обучение в областта на подкрепената заетост, което е и един от основните ангажименти на НАПОО като партньор в проекта. Ще бъде проведено обучение под формата на тренировъчен курс на минимум 140 доставчици на подкрепена заетост. Предвижда се в рамките на инициативата да бъдат привлечени 20 лица с увреждания, които да се възползват от постигнатите резултати.
Проектът „COACH@WORK“ ще продължи да допринася за усъвършенстването на услугите по подкрепена заетост в Австрия и Испания, а в България и Турция тази система ще бъде за първи път пилотно въведена.

Начало: 2014; Край: 2017.
http://supportemployment.eu/ -официален сайт

 

Резултати:

Презентация – концепция на проекта и очаквани резултати

Презентация – управление и дейности

НАПОО – Data analysis – Research among the VET centers in Bulgaria

НАПОО-Desk research

НАПОО-EQAVET framework and indicators

НАПОО – Framework for implementation of “Supported Employment“ services and the profession “Coacher” in Bulgaria

Брошура на проекта “Coach@Work”

 

 

 


● Публикувано на 25.04.2014 ● Последна редакция 25.07.2018●