ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме център за професионално обучение, на който е изпратено уведомително писмо и заповед за прекратяване правата по издадената лицензия чрез окончателно отнемане на посочения адрес в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмото не е получено на съответния адрес и е върнато в НАПОО като „непотърсено“.

Център за професионално обучение към „ПЛЕВЕН-ТРЕЙНИНГ“ ЕООД, гр. Плевен, лицензия № 2013121060, Заповед № ЛД-01-05-24/18.10.2023 г. на Председателя на НАПОО.