Съобщаване на административни актове

Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия чрез временно отнемане

NAPOO-news

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за
професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване правата
по издадената им лицензия чрез временно отнемане на посочения/те от тях адрес/и в Информационната
система (ИС) на… Пълен текст »


Публикувано на: 02.05.2023

ЦПО с неполучени констативен протокол и уведомително писмо от извършен последващ контрол

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме Център за професионално обучение, на който са изпратени Констативен протокол и уведомително писмо от извършен последващ контрол на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на… Пълен текст »


Публикувано на: 14.12.2022

Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

NAPOO-news

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване правата по издадената им лицензия чрез окончателно отнемане на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на… Пълен текст »


Публикувано на: 12.12.2022

Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

NAPOO-news

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване правата по издадената им лицензия чрез окончателно отнемане на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на… Пълен текст »


Публикувано на: 02.11.2022

Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия чрез временно отнемане

На основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомително писмо и заповед за прекратяване на правата по издадената лицензия чрез временно отнемане (за срок от 4 месеца) на посочения адрес в Информационната система (ИС) на… Пълен текст »


Публикувано на: 28.04.2022

Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на… Пълен текст »


Публикувано на: 07.01.2022

Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на… Пълен текст »


Публикувано на: 05.01.2022

Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме Център за професионално обучение, на който са изпратени уведомително писмо и заповед за прекратяване на правата по издадената лицензия на посочения адрес в Информационната система (ИС) на… Пълен текст »


Публикувано на: 15.09.2021

Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на… Пълен текст »


Публикувано на: 19.07.2021

Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на… Пълен текст »


Публикувано на: 06.07.2021

Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на… Пълен текст »


Публикувано на: 11.05.2021

Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на… Пълен текст »


Публикувано на: 11.05.2021

ЦПО с прекратени права по лицензия за срок от 3 месеца

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме център за професионално обучение, на който е изпратено уведомително писмо и заповед за прекратяване на правата по издадената му лицензия за срок от 3 месеца на посочения адрес в Информационната система (ИС) на… Пълен текст »


Публикувано на: 22.04.2021

Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия за срок от 6 месеца

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия за срок от 6 месеца на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на… Пълен текст »


Публикувано на: 22.04.2021

Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на… Пълен текст »


Публикувано на: 22.04.2021