Съобщаване на административни актове

logonapoo

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме информация за център за професионално обучение, на който са изпратени уведомително писмо и заповед за прекратяване правата по издадената лицензия чрез окончателно отнемане на посочения адрес в Информационната система (ИС) на
logonapoo

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщаваме, че на Център за професионално обучение към „Актив Диджитал Академи“ към „Актив Диджитал Академи“ ООД, гр. София, лицензия № 2021121555 е изпратена Заповед № ЛД-01-05-2/07.06.2024 г. на председателя на Националната агенция за професионално образоване и обучение (НАПОО) за прекратяване правата по издадената му лицензия чрез окончателно отнемане на посочения от Центъра

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме Центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване правата по издадената лицензия чрез окончателното ѝ отнемане на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на Националната агенция за професионално образование и обучение

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центровете за професионално обучение (ЦПО) и Центровете за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) , които не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме Център за професионално обучение, на който е изпратено уведомително писмо и заповед за прекратяване правата по издадената му лицензия чрез временно отнемане за срок от 3 (три) месеца на посочения от центъра адрес в Информационната система на НАПОО и на

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме център за професионално обучение, на който са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване правата по издадената лицензия чрез окончателно отнемане на посочените адреси в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмата не са получени на съответните адреси и са върнати в НАПОО като

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме Център за професионално обучение, на който са изпратени Констативен протокол и уведомително писмо от извършен последващ контрол на посочения от него адрес в информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме Център за професионално обучение, на който е изпратено уведомително писмо и заповед за прекратяване правата по издадената му лицензия чрез временно отнемане за срок от 3 (три) месеца на посочения от Центъра адрес в Информационната система на

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме център за професионално обучение, на който е изпратено уведомително писмо и заповед за прекратяване правата по издадената лицензия чрез окончателно отнемане на посочения адрес в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмото не е получено на съответния адрес и е върнато в НАПОО като

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме център за професионално обучение, на който е изпратено уведомително писмо и заповед за прекратяване правата по издадената лицензия чрез окончателно отнемане на посочения адрес в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмото не е получено на съответния адрес и е върнато в НАПОО като „непотърсено“:

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме център за професионално обучение, на който е изпратено уведомително писмо и заповед за прекратяване правата по издадената му лицензия чрез окончателно отнемане на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на
NAPOO-news

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме център за професионално обучение, на който са изпратени уведомително писмо и заповед за прекратяване правата по издадената лицензия чрез временно отнемане на посочения адрес в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмото не е получено на съответния адрес и е върнато в НАПОО като „непотърсено“:

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за
професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване правата
по издадената им лицензия чрез временно отнемане на посочения/те от тях адрес/и в Информационната
система (ИС) на

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме Център за професионално обучение, на който са изпратени Констативен протокол и уведомително писмо от извършен последващ контрол на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на НАПОО, но същите не са получени на съответните адреси и са върнати в НАПОО като „непотърсени“:
NAPOO-news

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване правата по издадената им лицензия чрез окончателно отнемане на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на
NAPOO-news

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване правата по издадената им лицензия чрез окончателно отнемане на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на

На основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомително писмо и заповед за прекратяване на правата по издадената лицензия чрез временно отнемане (за срок от 4 месеца) на посочения адрес в Информационната система (ИС) на

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме Център за професионално обучение, на който са изпратени уведомително писмо и заповед за прекратяване на правата по издадената лицензия на посочения адрес в Информационната система (ИС) на НАПОО, но не са получени и са върнати в НАПОО като „непотърсени“: ЦПО към „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ОБУЧЕНИЕ РОЛА”

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме център за професионално обучение, на който е изпратено уведомително писмо и заповед за прекратяване на правата по издадената му лицензия за срок от 3 месеца на посочения адрес в Информационната система (ИС) на

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия за срок от 6 месеца на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме център за професионално обучение, на който е изпратено уведомително писмо и заповед за временно отнемане на издадената му лицензия за срок от 3 месеца на посочения/те от него адрес/и в Информационната система (ИС) на

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме център за професионално обучение, на който е изпратено уведомително писмо и заповед за временно отнемане на издадената му лицензия за срок от 3 месеца на посочения/те от него адрес/и в Информационната система (ИС) на

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на

На основание чл. 61, ал. 1от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на

На основание чл. 61, ал. 1от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центровете за професионално обучение (ЦПО), на които са изпратени уведомителни писма и заповед за временно отнемане на издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и, но писмата не са получени на съответните адреси и са се върнали в НАПОО като

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, публикуваме информация за Център за професионално обучение към Сдружение Веда, гр. Плевен, лицензия № 2013121042, на който е изпратено уведомително писмо и заповед № ЛД-05-104/04.12.2019 г. за временно прекратяване на правата по издадената му

На основание чл. 61, ал. 1от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме център за професионално обучение към „Ирник Х“ ЕООД, гр. Перник, лицензия 2016121338, на който е изпратено уведомително писмо и заповед № ЛД-05-93/10.06.2019г. за прекратяване на правата по издадената му лицензия на посочения от центъра адрес в Информационната система (ИС) на

На основание чл. 61, ал. 1от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на

ЦПО към ЕТ “ПЕТЪР СПАСОВ – ВЯРА ГЕОРГИЕВА”, гр. Ловеч не е получил заповедта за временно /за срок от 3 месеца/ отнета лицензия посочения от него адрес в  ИС и писмото са е върнало в НАПОО, като “непотърсено”.

На основание чл. 61, ал. 1от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центровете за професионално обучение (ЦПО), които не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение, т.е. не са подали годишна информация за извършената дейност за 2018 година и/или годишния доклад за самооценка на качеството и не са получили уведомителни писма от НАПОО:

На основание чл. 61, ал. 1от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък нацентрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за окончателно отнемане на издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/ив Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмата не са получени на съответните адреси и са се върнали в НАПОО като

Център за професионално обучение към „Образователен мениджмънт и консултации” ЕООД, гр. София, лицензия № 201012869 не е изпълнил изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение – не е подал годишния доклад за самооценка на качеството за 2017

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центровете за професионално обучение (ЦПО), на които са изпратени уведомителни писма и заповед за временно отнемане на издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и, но писмата не са получени на съответните адреси и са се върнали в НАПОО като

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центровете за професионално обучение (ЦПО), които не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение, т.е. не са подали годишна информация за извършената дейност за 2017 година и/или годишния доклад за самооценка на

Цитираните по–долу центрове за професионално обучение не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение, т.е. не са подали годишна информация за извършената дейност за 2016 година и годишния доклад за самооценка на качеството за 2016

Цитираните по – долу центрове за професионално обучение не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение, т.е. не са подали годишна информация за извършената дейност за 2016 година и годишния доклад за самооценка на качеството за 2016

Цитираните по – долу центрове за професионално обучение не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение, т.е. не са подали годишна информация за извършената дейност за 2016 година и годишния доклад за самооценка на качеството за 2016

2 ЦПО, неподали в НАПОО информация по чл. 22, ал. 8 от ЗПОО /годишна информация и доклад за самооценка на качеството/, с временно /за срок от 6 месеца/ отнета лицензия, не са получили писмото и заповедта за временно отнемане на лицензията на посочения/те от тях адрес/и в ИС на НАПОО и писмата са се върнали в Агенцията като

Съгласно чл. 49г, ал. 3, т. 4 от Закона за професионалното образование и обучение започва процедура за временно отнемане на лицензията за шест месеца на ЦПО към „ОУПЪН МАЙНД” ЕООД, гр. София.

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), след направен преглед в информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение беше констатирано, че цитираните по долу центрове за професионално обучение не са изпълнили изискванията на чл.