Съобщаване на административни актове

ЦПО с временно прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме център за професионално обучение, на който е изпратено уведомително писмо и заповед за временно отнемане на издадената му лицензия за срок от 3 месеца на посочения/те от него адрес/и в Информационната система (ИС) на… Пълен текст »


Публикувано на: 31.08.2020

Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на… Пълен текст »


Публикувано на: 31.08.2020

Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на… Пълен текст »


Публикувано на: 20.07.2020

Списък на ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на… Пълен текст »


Публикувано на: 15.05.2020

Списък на ЦПО, които не са получили писмата за временно отнемане на лицензия

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центровете за професионално обучение (ЦПО), на които са изпратени уведомителни писма и заповед за временно отнемане на издадената им лицензия на посочения/те от тях… Пълен текст »


Публикувано на: 15.05.2020

ЦПО, който не е получил писмо и заповед за временно отнемане на лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, публикуваме информация за Център за професионално обучение към Сдружение Веда, гр. Плевен, лицензия № 2013121042, на който е изпратено уведомително писмо и заповед № ЛД-05-104/04.12.2019… Пълен текст »


Публикувано на: 06.01.2020

ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме център за професионално обучение към „Ирник Х“ ЕООД, гр. Перник, лицензия 2016121338, на който е изпратено уведомително писмо и заповед №… Пълен текст »


Публикувано на: 22.08.2019

ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на… Пълен текст »


Публикувано на: 14.08.2019

ЦПО, който не е получил писмо и заповед за временно отнемане на лицензия

ЦПО към ЕТ “ПЕТЪР СПАСОВ – ВЯРА ГЕОРГИЕВА”, гр. Ловеч не е получил заповедта за временно /за срок от 3 месеца/ отнета лицензия посочения от него адрес в  ИС и писмото са е върнало в… Пълен текст »


Публикувано на: 17.07.2019

ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на центрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за прекратяване на правата по издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на… Пълен текст »


Публикувано на: 28.06.2019

Списък на Центровете за професионално обучение (ЦПО), които не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центровете за професионално обучение (ЦПО), които не са изпълнили изискванията на чл. 22,… Пълен текст »


Публикувано на: 30.05.2019

ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък нацентрове за професионално обучение, на които са изпратени уведомителни писма и заповед за окончателно отнемане на издадената им лицензия на посочения/те от тях адрес/ив Информационната система (ИС) на… Пълен текст »


Публикувано на: 04.02.2019

ЦПО с окончателно отнета лицензия

Център за професионално обучение към „Образователен мениджмънт и консултации” ЕООД, гр. София, лицензия № 201012869 не е изпълнил изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 25.09.2018

Списък на ЦПО, които не са получили писмата за временно отнемане на лицензия

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центровете за професионално обучение (ЦПО), на които са изпратени уведомителни писма и заповед за временно отнемане на издадената им лицензия на посочения/те от тях… Пълен текст »


Публикувано на: 11.05.2018

Списък на Центровете за професионално обучение (ЦПО), които не са изпълнили изискванията на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме списък на Центровете за професионално обучение (ЦПО), които не са изпълнили изискванията на чл. 22,… Пълен текст »


Публикувано на: 20.03.2018