ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме информация за център за професионално обучение, на който са изпратени уведомително писмо и заповед за прекратяване правата по издадената лицензия чрез окончателно отнемане на посочения адрес в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмото не е получено на съответния адрес и е върнато в НАПОО като „непотърсено“.

Център за професионално обучение към „Кабината БГ“ ООД, гр. София, лицензия № 201112899, Заповед № ЛД-01-05-73/12.06.2024 г. на Председателя на НАПОО.