ЦПО с прекратени права по лицензия чрез временно отнемане

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме център за професионално обучение, на който са изпратени уведомително писмо и заповед за прекратяване правата по издадената лицензия чрез временно отнемане на посочения адрес в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмото не е получено на съответния адрес и е върнато в НАПОО като „непотърсено“:

 

ЦПО „ДН КОНСУЛТ 94″ към “ДН КОНСУЛТ 94” ЕООД, гр. София, лицензия № 2021121565