ЦПО с прекратени права по лицензия за срок от 3 месеца

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме център за професионално обучение, на който е изпратено уведомително писмо и заповед за прекратяване на правата по издадената му лицензия за срок от 3 месеца на посочения адрес в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмото не е получено на съответния адрес и е върнато в НАПОО като „непотърсено“.

  1. ЦПО към „ДЕЛТА ХАНДЕЛ“ ЕООД, гр. София, лицензия № 2014121158, Заповед ЛД-01-05-47/02.04.2021 г.