ЦПО с прекратени права по лицензия

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикуваме център за професионално обучение, на който е изпратено уведомително писмо и заповед за прекратяване правата по издадената му лицензия чрез окончателно отнемане на посочения/те от тях адрес/и в Информационната система (ИС) на НАПОО, но писмото не е получено на съответните адреси и е върнато в НАПОО като „непотърсено“:

ЦПО към Фондация „Алтернатива за всички“, с. Драгоданово, лицензия № 200812619 – Заповед № ЛД-01-05-22/27.09.2023 г.