Държавни образователни стандарти

523010 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Техник по комуникационни системи” – 2019 (проект)

523010 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Техник по комуникационни системи” – 2019 (проект)Пълен текст »


Публикувано на: 22.11.2019

525060 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Монтьор на подемно-транспортна техника” – 2019 (проект)

525060 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Монтьор на подемно-транспортна техника” – 2019 (проект)

523030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Техник на електронна техника”

523030 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Техник на електронна техника” – 2019Пълен текст »


Публикувано на: 26.09.2019