Държавни образователни стандарти

522040 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации” – 2020 (проект)

522040 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации” – 2020 (проект)