Държавни образователни стандарти

863010 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили)-командир“ – 2021 (проект)

863010 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили)-командир“ – 2021 (проект)

582050 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията “Mонтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи” – 2012

582050 – Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията “Mонтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи” – 2012