До директорите на ЦПО и ЦИПО

Установяваме, че някои ЦПО и ЦИПО изпращат писма, предназначени за НАПОО на ел. поща is.napoo@navet.government.bg

Тази електронна поща служи само и единствено за целите на кореспонденцията през ИС на НАПОО. Моля не изпращайте писма, доклади, запитвания и др., тъй като пощата не се следи от служителите на НАПОО.

В НАПОО постъпва информация, че част от представителите на ЦПО продължават да не получават кореспонденция, изпращана от ИС на НАПОО.

Моля да посочите в ИС на НАПОО имейл в различни домейни. Последното писмо, което би трябвало да сте получили от НАПОО, е покана за участие в обучение за подаване на годишната информация.