До директорите на ЦПО и ЦИПО

В НАПОО постъпва информация, че част от представителите на ЦПО не получават кореспонденция, изпращана от ИС на НАПОО чрез мейл is.napoo@navet.government.bg

Причините е възможно да бъдат:

1) писмата стигат до кореспондентите, но са в spam, junk или trash папките.

2) писмата не са доставени до електронната  поща, посочена за контакт в ИС на НАПОО.

Моля, ако имате подобен проблем от 1.08.2023 г. насам, да направите следното  – въпросните съобщения трябва да се въведат ръчно в white list – в съответния mail server (в cPanel)/mail client (например OUTLOOK). В  Gmail през settings > Filters and Blocked Addresses.

Ако причината е в локална антивирусна програма – моля да се укаже в нея, че тези съобщения не са spam/junk.

На 13.11.2023 г. ще бъде изпратено за проба писмо до всички ЦПО с текст „Проверка дали получавате съобщенията от ИС на НАПОО“. Ако не получите писмото на дадения от Вас мейл, Ви молим да предприемете действия за създаване на условия да получавате съобщенията от ИС на НАПОО. Включително и да предоставите в ИС на  НАПОО  за контакт  електронна поща в друг домейн.

Моля не изпращайте съобщения на ел. поща  is.napoo@navet.government.bg. Тя служи само и единствено за целите на кореспонденцията през ИС на НАПОО и не се следи от служителите на НАПОО.