До ръководителите на ЦПО и потребителите на сайта на НАПОО

Днес 08.02.2018 г. ще бъде извършена профилактика на мрежовата инфраструктура на НАПОО, поради което ще има спиране на инфорамционната система и интернтет страницата в часовете между 13:00 и 22:00 ч.


● Публикувано на 08.02.2018 ● Последна редакция 09.02.2018●