До ръководителите на ЦПО и потребителите на сайта на НАПОО

Днес 01.03.2018 г. ще бъде извършена профилактика на мрежовата инфраструктура на НАПОО, поради което ще има спиране на инфорамационната система и интернтет страницата в часовете между 16:00 и 20:00 ч.


● Публикувано на 01.03.2018 ● Последна редакция 02.03.2018●