До ръководителите на ЦПО и потребителите на сайта

На 19.02.2018 г. ще бъде извършена профилактика на мрежовата инфраструктура на НАПОО, поради което ще има спиране на информационната система и интернтет страницата в часовете между 09:00 и 12:00 ч.


● Публикувано на 16.02.2018 ● Последна редакция 20.02.2018●