Допуснати и недопуснати кандидати за провеждане на конкурса за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”

ПРОТОКОЛ № 1

Допуснати и недопуснати кандидати за провеждане на конкурса за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”

Практическият изпит на допуснатите кандидати ще се състои на 04.06.2015 г. в сградата на Национална агенция за професионално образование и обучение гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5, ет. 5, „Заседателната зала” по групи и по график, описан в Протокола.

Моля бъдете точни! Закъснели кандидати няма да бъдат допускани до изпита.
Към обявения конкурс