Архив конкурси

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ! Конкурс за “главен експерт” в НАПОО

На извънредно заседание на конкурсната комисия беше взето решение практическият изпит на допуснатите кандидати да се състои на 09.06.2015 г. в сградата на Национална агенция за професионално образование и обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 03.06.2015

Допуснати и недопуснати кандидати за провеждане на конкурса за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”

ПРОТОКОЛ № 1
Допуснати и недопуснати кандидати за провеждане на конкурса за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”
Практическият изпит на допуснатите кандидати ще се състои на 04.06.2015… Пълен текст »


Публикувано на: 02.06.2015

Конкурс за длъжността “главен експерт” в дирекция “Професионална квалификация и лицензиране”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД- 109/19.08.2014 г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО),обявява конкурс за длъжността “главен… Пълен текст »


Публикувано на: 25.08.2014

Конкурс за външни експерти

НАПОО обявява конкурс за външни експерти за участие в лицензионните процедури на центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:… Пълен текст »


Публикувано на: 01.08.2014

Конкурс за длъжността “младши експерт” в дирекция “Професионална квалификация и лицензиране”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД-573/21.07.2014 г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО),обявява конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Професионална квалификация и… Пълен текст »


Публикувано на: 22.07.2014

Конкурс за длъжността “младши експерт” в дирекция “Професионална квалификация и лицензиране”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД – 157/19.11.2013 г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение… Пълен текст »


Публикувано на: 22.11.2013