Достъп до новата ИС на НАПОО

За да получи администратора от ЦПО потребителско име и парола за новата ИС на НАПОО е необходимо директорът на ЦПО да внесе писмо (свободен текст) в НАПОО, в което посочва лице за администратор. Паролите за предишната ИС са невалидни за новата ИС на НАПОО.

Писмата (подписани с мокър или с електронен подпис от представляващия юридическото лице) може да изпращате през системата за сигурно електронно връчване, СЕОС, ел. поща до napoo@navet.government.bg, Български пощи или по куриер.

По електронната поща, посочена в писмото, ще получите от разработчика на системата СМ-Индекс ДЗЗД потребителско име и парола.

Над 95% от лицензираните ЦПО вече са посочили администратори и са получили достъп до новата информационна система.

Във връзка с пристигащите множество запитвания от ЦПО и ЦИПО за неполучени пароли за достъп на администраторите до новата ИС на НАПОО Ви уведомяваме, че след като дадено лице бъде въведено като администратор в ИС, то има възможност за вход както с потребителско име и парола, така и чрез е-Автентикация. Достъпът на администратора с електронна автентикация става по някои от следните начини – чрез Квалифициран Ел. подпис КЕП, чрез Мобилен КЕП Борика, чрез Мобилен КЕП Евротръст, чрез ПИК на НАП, чрез ПИК на НОИ.

Администраторът от ЦПО/ЦИПО ще може да въведе и да даде права на другите потребители в това ЦПО/ЦИПО.

NAVETIS

В случай, че едно лице е администратор на повече от едно ЦПО, ще получи запитване от системата да избере конкретното ЦПО.