Информационни дни НАПОО с ЦПО в Стара Загора и Пазарджик

Уважаеми ръководители на ЦПО,

НАПОО организира информационни дни в страната, свързани  с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и  трябва да имат предвид в работата си.
На 14.10.2015 г. (сряда) от 15:00 ч. ще се проведе информационен ден в гр. Стара Загора в сградата на ДП „Българо-германски център за професионално обучение“  на адрес гр. Стара Загора 6010, ул. „Армейска“ № 7.

На 16.10.2015 г. (петък) от 11:00 ч. ще се проведе информационен ден в в гр. Пазарджик в офиса на ЦПО към “ИКОМ” ЕООД на ул. “Гурко” № 6.

Проблематиката, която искаме да обсъдим с вас, е свързана с:
1. Прилагането на разпоредбите на Наредба № 4 за документите за  системата на народната просвета и Наредба № 3 за системата за  оценяване и най-често допусканите грешки в прилагането им,  констатирани при проверките, които експертите на НАПОО извършват в  страната.
2. Работата на центровете в Информационната система на НАПОО и  настъпилите промени, свързани с обвързването й с информационната  система на Агенцията по заетостта. Очакваме да чуем и вашите  предложения за подобряване на новия сайт на НАПОО.
Ще имате възможност да зададете своите въпроси и да обмените добри  практики с колегите си.


● Публикувано на 09.10.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●