Изменение на лицензията с допълване на нови професии и специалности

Уважаеми кандидати за изменение на лицензията на Вашия център с добавяне на нови професии и специалности,

За да подготвите документация за изменение на лицензията с добавяне на нови професии и специалности трябва да ползвате Процедура за лицензиране/изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности на ЦПО, утвърдена със Заповед № РД -08-94/20.12.2018 г. на Председателя на НАПОО, Изисквания за изменение на лицензията, както и приложените по – долу образци

Образци:

1. Заявление за изменение на лицензията с добавяне на нови професии и специалности – образец *

2. Формуляр за изменение на лицензията с добавяне на нови професии и специалности – образец *

* Образците на Заявление и Формуляр са само за Ваша информация. Попълването на заявлението и формуляра се осъществява онлайн в информационната система на НАП


● Публикувано на 29.03.2015 ● Последна редакция 15.07.2020●