Изменение на лицензията с допълване на нови професии и специалности

Уважаеми кандидати за изменение на лицензията на Вашия център с добавяне на нови професии и специалности,

За да подготвите документация за изменение на лицензията с добавяне на нови професии и специалности трябва да следвате следните Изисквания за изменение на издадена лицензия, както и приложените по – долу образци

Образци:

1. Заявление за изменение на лицензията с добавяне на нови професии и специалности – образец *

2. Формуляр за изменение на лицензията с добавяне на нови професии и специалности – образец *

* Образците на Заявление и Формуляр са само за Ваша информация. Попълването на заявлението и формуляра се осъществява онлайн в информационната система на НАП