Изменение на лицензията с допълване на нови професии и специалности

Уважаеми кандидати за изменение на лицензията на Вашия център с добавяне на нови професии и специалности,

За да подготвите документация за лицензиране на център за професионално обучение:
• Попълнете заявление и формуляр по образец.
• Приложете всички посочени документи.
• Документацията се подава в НАПОО на хартиен носител, след като се въведе в информационната система.

Образци:

1. Заявление за изменение на лицензията с добавяне на нови професии и специалности – образец *

2. Формуляр за изменение на лицензията с добавяне на нови професии и специалности – образец *

* Образците на Заявление и Формуляр са само за Ваша информация. Попълването на заявлението и формуляра се осъществява онлайн в информационната система на НАПОО


● Публикувано на 29.03.2015● Последна редакция 22.03.2019●