Използване на електронен подпис или ПИК на НАП за подаване на годишната информация

Във връзка със зачестилите въпроси, относно подаването на годишната информация за дейността с електронен подпис или ПИК на НАП, следва да Ви уведомим, че:

  1. Трябва да се използва електронния подпис или ПИК на лицето, от чиито потребителски профил в ИС на НАПОО текущо се подава годишната информация. Причината е, че ИС прави проверка дали ЕГН-то на притежателя на електронния подпис съвпада с ЕГН-то на потребителя в ИС;
  2. Трябва да се уверите, че в „Профил на ЦПО/ЦИПО“, „Управление на достъпа“ не е допусната техническа грешка в изписването на ЕГН на потребителя, който възнамерява да подаде годишната информация;
  3. Не може да се ползва ПИК на НАП на юридическо лице! Само на физическото лице, потребител в ИС (поради описаните по-горе причини).
  4. Ако сте притежател на квалифициран електронен подпис, издаден от Борика, Информационно обслужване или друг доставчик на удостоверителни услуги, следва да се уверите, че подписът е инсталиран и работи на компютъра, от който се подава информацията (имате актуална версия на java script, B-trust и т.н.). Тест може да бъде направен на следният адрес https://portal.registryagency.bg/test-signature
  5. Ако сте притежател на квалифицирано удостоверение за облачен квалифициран електронен подпис, то следва да притежавате мобилно устройство с операционна система iOS (версия 11.0 или по-висока) и Android (версия 5.1 или по-висока) с достъп до интернет, посредством приложението на съответният доставчик напр. „B-Trust Mobile“ и портала My B-Trust за Борика или Приложението на Evrotrust за подписване през персонален компютър.

Ако досега не сте ползвали електронен подпис, моля следвайте инструкциите на издателя на подписа си за неговото инсталиране и тестване, публикувани в сайта на издателя на ел. подпис.