Качество на професионалното обучение – търси, сравни и избери!

conf1На 26 септември 2023 г. се проведе заключителната Национална конференция „Качество на професионалното обучение – търси, сравни и избери!“ по проект „Качество и ефективност“, която включваше:

 • дискусионен панел на тема „Професионалното обучение на възрастни в страната – актуално състояние и перспективи за развитие“;
 • кратко представяне на надградената Информационна система на НАПОО;
 • представяне на видеофилм за професионалното обучение по професия „Парамедик“;
 • награждаване на центрове за професионално обучение, които при последващия контрол са показали отлични резултати.

Водещият на конференцията г-н Георги Тошев наблегна на иновативния характер на резултатите по проект „Качество и ефективност“, който вгражда съвременните дигитални технологии в ежедневните дейности, изпълнявани от експертите на НАПОО, както и от центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране. Благодарение на проекта, НАПОО е и пряко ориентирана към гражданите посредством новите модули в Информационната система, включващи оценка на удовлетвореността на обучените лица и проследяване на реализацията на завършилите. В новата рубрика в интернет страницата на НАПОО „За гражданите“ те могат да намерят структурирана и представена на достъпен език информация за професионалното обучение в ЦПО, както и да направят сравнение на избрани центрове по определени критерии за професията, по която желаят да се обучават. По този начин по-високата степен на информираност на гражданите ще допринесе и за намаляване на пропуските, които понякога се допускат в работата на обучаващите институции. С проект „Качество и ефективност“ Агенцията демонстрира, че е подкрепяща партньорствата на различни нива, тъй като разработеният инструментариум ще се ползва и от социалното министерство и Агенцията по заетостта за извършване на анализи и оптимизиране дейността на центровете за професионално обучение.

Събитието беше открито от инж. Марияна Павлова, председател на НАПОО, която обобщи основните достижения на проекта и непосредственото им търсено влияние върху качеството на предоставяното от центровете професионално обучение.

Последва кратко представяне на Информационната система на НАПОО с демонстрация на надградените функции и новите модули, както и на рубриката на интернет страницата на Агенцията, насочена към гражданите.

conf2

В проведения дискусионен панел взеха участие г-н Цветан Спасов – главен директор и ръководител на управляващия орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерството на труда и социалната политика, г-н Лъчезар Богданов – главен икономист в Института за пазарна икономика и инж. Павел Попгеоргиев – член на Управителния съвет на Българския съюз по заваряване.

В рамките на дискусията тримата участници представиха своите позиции и визия относно бъдещето на професионалното обучение у нас, синхронизирането на усилията на държавата и бизнеса в подготовката на успешни и гъвкави кадри, както и информирането и мотивирането на възрастните лица за участие в ученето през целия живот в контекста на протичащата интензивна рационализация на производствата.

Като естествено продължение на дискусията беше премиерното представяне на изготвения в рамките на проекта видеоклип за професионалното обучение по професия „Парамедик“ в страната със заглавие „Парамедикът – нужната протегната ръка в спешната помощ“. Чрез ефектни демонстрации на учебни практики и мотивиращи лични послания от обучавани лица, синтезирано бяха представени ключови аспекти на професията и специфики на обучителния процес в лицензиран център за професионално обучение, предлагащ тази квалификация.

Въздействащ момент беше и награждаването на отличените ЦПО и ЦИПО, които в рамките на осъществения последващ контрол са показали отлични резултати в познаването и съблюдаването на нормативната база. Наградите връчиха инж. Марияна Павлова, председател на НАПОО и инж. Красимира Брозиг, ръководител на проекта и главен секретар на Агенцията. В списъка с наградените са следните организации:

 1. Център за професионално обучение „Айгер Академи“ към „Айгер Академи“ ЕООД
 2. Център за професионално обучение „Персона“ към „Дермика Естетика“ ЕООД
 3. ЦПО към “УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПРОСПЕРИТЕТ” ЕООД
 4. ЦПО към “МАРББАСС” ЕООД
 5. ЦПО „КЦМ Академия“ към КЦМ АД
 6. ЦПО към “Далия 22” ЕООД
 7. ЦПО към Сдружение “Клъстер за образование, обучения и квалификации”
 8. ЦПО „КОМПАС“ към „ВИЖЪН ТРАНСЛЕЙТ“ ЕООД
 9. ЦПО към “ИКТ Център” ЕООД
 10. Център за професионално обучение към ЕТ „ИЛОНА СТИЛ ИЛКА ДОЙНОВА“
 11. ЦПО „Център за професионално обучение“ към Военномедицинска академия
 12. ЦПО към фондация „Карин дом“
 13. ЦПО към „Иновативни образователни технологии“ ЕООД
 14. ЦПО към “КАПРОНИ” АД
 15. ЦПО към “ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД
 16. ЦПО към “Стелирос” ЕООД
 17. ЦПО към „ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ Европейски колеж по технически и социални науки“ ЕООД
 18. ЦИПО към Сдружение с нестопанска цел “Център за развитие – ТЕРА”

conf3

Събитието беше чудесна възможност различните ангажирани участници в каузата за качествено професионално обучение да споделят своя опит и да потърсят пресечните точки между потребностите на бизнеса, мотивацията за квалификация на възрастните обучаеми и индивидуалните цели.