Къде може да се провери легитимността на издаден документ за професионална квалификация от ЦПО?

НАПОО поддържа публичен регистър, в който се публикуват всички документи, които центровете за професионално обучение издават за удостоверяване на приключило професионално обучение. Регистърът на издадените документи е достъпен чрез интернет- страницата на НАПОО. Проверката може да се осъществи като се въведе ЕГН на притежателя на документа при следване на указанията за допълнително въвеждане на данни от документа, който желаете да проверите.
Тази справка може да се направи само за документи, издадени от ЦПО след 2014 г.