ЧЗВ-общи

Как може да се провери дали към момента на издаване на Свидетелство за професионална квалификация, Центърът за професионално обучение, който го е издал, е имал легитимна лицензия?

Проверката може да направите в публичния регистър, който се намира в интернет – страницата на НАПОО. За проверката е необходимо да следвате указанията, като въведете името на Центъра или номера на… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018

Как може да се допълни нова професия в Списъка на професиите за професионално образование и обучение?

Съгласно ЗПОО, предложения за допълване на нови професии или специалности могат да се внасят в НАПОО от отрасловите министерства или от организациите на работодателите.
Необходимо е да се подготви писмено… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018

Къде може да се провери легитимността на издаден документ за професионална квалификация от ЦПО?

НАПОО поддържа публичен регистър, в който се публикуват всички документи, които центровете за професионално обучение издават за удостоверяване на приключило професионално обучение. Регистърът на издадените документи е достъпен чрез интернет- страницата на… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018