ЧЗВ-общи

Къде може да се провери легитимността на издаден документ за професионална квалификация от ЦПО?

НАПОО поддържа публичен регистър, в който се публикуват всички документи, които центровете за професионално обучение издават за удостоверяване на приключило професионално обучение. Регистърът на издадените документи е достъпен чрез интернет- страницата на… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018

Как може да се допълни нова професия в Списъка на професиите за професионално образование и обучение?

Съгласно ЗПОО, предложения за допълване на нови професии или специалности могат да се внасят в НАПОО от отрасловите министерства или от организациите на работодателите.
Необходимо е да се подготви писмено… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018

Как може да се провери дали към момента на издаване на Свидетелство за професионална квалификация, Центърът за професионално обучение, който го е издал, е имал легитимна лицензия?

Проверката може да направите в публичния регистър, който се намира в интернет – страницата на НАПОО. За проверката е необходимо да следвате указанията, като въведете името на Центъра или номера на… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018

Като работодател вече проверих предоставените ми документи за квалификация от кандидата за работа, издадени от лицензиран ЦПО „Х“. Документите за проведено професионално обучение са налични в регистъра на издадените документи. Как мога да бъда сигурен, че включват всички изискуеми реквизити?

Центровете за професионално обучение издават два вида документи за придобита професионална квалификация: Свидетелство за професионална квалификация и Удостоверение за професионално обучение по част от професията. Попълнените образци на документи за квалификация може да видите на следния линк: https://www.navet.government.bg/bg/popalneni-obraztsi-na-dokumenti-izdavani-ot-tspo-za-udostoveryavane-na-profesionalno-obuchenie-ili-pridobivane-na-profesionalna-kvalifikatsiya/
При съмнение относно пълнотата на… Пълен текст »


Публикувано на: 07.03.2018