Къде са регламентирани организацията и провеждането на изпити за придобиване на професионална квалификация?

Организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация се регламентира с Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. Съгласно наредбата, ЦПО, в края на обучението, провеждат:
• Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по теория и практика на професията (чл. 1, ал. 2, т. 2 от Наредбата);
• Изпити за придобиване на професионална квалификация по част от професията (чл. 1, ал. 2,т. 3 от Наредбата)

Държавният изпит за придобиване степен на професионална квалификация част по теория и част по практика се провежда по график, утвърден от ЦПО. Продължителността на изпита в частта по теория на професията е до 4 астрономически часа. Продължителността на изпита в частта по практика е до 3 последователни дни не повече от 6 астрономически часа дневно (чл. 3, ал. 2, т. 7 от Наредбата).

Изпитите за придобиване на професионална квалификация по част от професия се провеждат по график, утвърден от обучаващата институция, след успешно приключване на обучението (чл. 12 от Наредбата).


● Публикувано на 15.04.2021 ● Последна редакция 24.02.2023●