Как може да се провери дали към момента на издаване на Свидетелство за професионална квалификация, Центърът за професионално обучение, който го е издал, е имал легитимна лицензия?

Проверката може да направите в публичния регистър, който се намира в интернет – страницата на НАПОО. За проверката е необходимо да следвате указанията, като въведете името на Центъра или номера на лицензията.
Регистърът може да намерите на следния ел. адрес: https://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona/