Как се подава годишна информация за дейността на Центъра?

Годишната информация за дейността (ГИД) на ЦПО се подава по електронен път през неговия профил в информационната система, от меню „Годишна информация на дейността“. ГИД се генерира от записите на данни в меню „Професионално обучение“. В случай, че липсват такива записи за стартирали или приключили курсове, проведени през съответната календарна година, подадената годишната информация на центъра ще бъде с нулеви стойности.
Повече информация потърсете в Наръчник на потребителя за работа с ИС на НАПОО, достъпен във Вашия профил чрез „Помощна информация“.