Какъв е редът за заявяване на задължителната за ЦПО документация?

Подаването на заявки за задължителна документация се осъществява в ИС на НАПОО в профила на всеки център. В панел „Документация“ в профила на ЦПО са налични две икони: „Заявки за документация по Наредба № 8“ и „Документи по Наредба № 8“.
Основни стъпки:
1. Изберете „Заявки за документация по Наредба № 8“
2. Попълнете електронната бланка на заявката като отбележите необходимите ви количества от вида номенклатура, която заявявате и поставите стойност 0 в полетата на номенклатурите, които не заявявате.
3. Подаването на заявката към НАПОО се осъществява чрез синия бутон „Подай“.
4. Проследяването на съдържанието и статуса на подадените заявки се осъществява в раздел „Преглед заявки“ на меню „Документи по Наредба № 8“.
5. Обобщаването на подадените заявки от НАПОО и подаването на информация към печатницата се прави в края на всеки месец (последния работен ден) от упълномощен служител на НАПОО. Вашата заявка, независимо кога е подадена, ще остане със статус „необобщена“ до последния работен ден на календарния месец.
6. При закупуване на заявените количества документи от дистрибутора на документи (книжарница и др.) за Вашия регион е необходимо да разпечатате утвърдената заявка и да я носите със себе си.
За повече информация вижте Видео: Подаване на заявка (запис от уебинара от 17.12.2015 г.), което се намира в „Заявки за документация по Наредба № 8“ или на адресhttps://vimeo.com/149261280

Важно!
В случай, че имате спешна нужда от определен вид документи (преди срока на обобщаване на заявката от упълномощен служител на НАПОО), проверете наличните документи на борсата в ИС на НАПОО в „Документи по Наредба 8“ – „Борса“.