Какъв е редът за заявяване на задължителната за ЦПО документация?

Документите се заявяват в Информационната система през профила на Центъра в панел „Документация“.
Повече информация: https://www.navet.government.bg/bg/na-vnimanieto-na-direktorite-na-litsenziranite-tspo/


● Публикувано на 07.03.2018 ● Последна редакция 07.03.2018●