Каква е продължителността на процедурата по издаването на лицензия?

Съгласно ЗПОО, максималният срок за издаване на лицензия е 3 месеца.


● Публикувано на 07.03.2018 ● Последна редакция 07.03.2018●