Каква е продължителността на процедурата по издаването на лицензия?

Съгласно ЗПОО, максималният срок за издаване на лицензия е 3 месеца.