Какво е необходимо да направим при смяна на директора на ЦПО?

Името на новия директор трябва да смените в профила на центъра в информационната система на НАПОО.


● Публикувано на 07.03.2018 ● Последна редакция 21.04.2021●