Какво е необходимо да направим при смяна на директора на ЦПО?

Името на новия директор трябва да смените в профила на центъра в информационната система на НАПОО.