Колко учебни часа е минималната продължителност на обучението по част от професия в центровете за професионално обучение (ЦПО)?

В рамкова програма „Д“ за начално професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професия е посочено, че в центровете за професионално обучение продължителността на обучението по част от професия се определя с конкретната документация за професионално обучение.