Конференция със съответните заинтересовани страни от дейност ECVET

Центърът за развитие на човешките ресурси съвместно с Националната агенция за професионално образование и обучение, която е Национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за България организира поредното за 2019 г. събитие на тема: „Kонференция със съответните заинтересовани страни от дейност ECVET“.
Конференцията ще се проведе на 17 октомври 2019 г. в сградата на ЦРЧР, София, ул. Граф Игнатиев 15, ет. 1.
Организаторът на конференцията – ЦРЧР покрива пътните разходи и изхранването по време на конференцията на участниците, заявили своето включване до 13-ти октомври 2019 г. следния линк: http://hrdc.bg/news/
Център за развитие на човешките ресурси ще поеме пътни разходи на участниците в конференцията, пристигащи от населени места извън гр. София. Инструкция за изплащане на пътни разходи – тук.
За допълнителни въпроси може да се свържете с Иванка Михайлова на тел. 02/ 9155 097 или imihailova@hrdc.bg

Приложение: Предварителна програма за конференцията

 

С уважение,

Екип на Център за развитие на човешките ресурси и на

Национална агенция за професионално образование и обучение