ECVET

НАПОО – Националната координационна точка за ECVET

Функции на националната точка за координиране на дейностите, свързани с въвеждането на европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) в системата за професионално образование и обучение в БългарияПълен текст »


Публикувано на: 15.07.2015