ECVET

Конференция със съответните заинтересовани страни от дейност ECVET

Центърът за развитие на човешките ресурси съвместно с Националната агенция за професионално образование и обучение, която е Национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за България организира поредното за 2019… Пълен текст »


Публикувано на: 03.10.2019

ПРОЕКТИ ПО ECVET

ECVET на практика
Ясното и точно описание на резултатите от ученето позволява придобитите в една европейска страна знания, умения и компетентности да бъдат признати в… Пълен текст »


Публикувано на: 15.07.2015

НАПОО – Националната координационна точка за ECVET

Функции на националната точка за координиране на дейностите, свързани с въвеждането на европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) в системата за професионално образование и обучение в БългарияПълен текст »


Публикувано на: 15.07.2015