ECVET

Конференция със съответните заинтересовани страни от дейност ECVET

Центърът за развитие на човешките ресурси съвместно с Националната агенция за професионално образование и обучение, която е Национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за България организира поредното за 2019… Пълен текст »


Публикувано на: 03.10.2019

ДЕЙНОСТИ И СЪБИТИЯ

Дейности и събития през 2019 г.
Информационен ден ECVET и сектор „ПОО“ на КД1 на Програма „Еразъм+“
Информационен ден за популяризиране на добрите практики от прилагането на ECVET в България
Информация от конференцията
Конференция със съответните заинтересовани страни от дейност ECVET
Обществена консултация за оценка на Препоръка на Съвета относно валидирането
Националният ECVET  форум за 2019… Пълен текст »


Публикувано на: 16.07.2015

НАПОО – Националната координационна точка за ECVET

Функции на националната точка за координиране на дейностите, свързани с въвеждането на европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) в системата за професионално образование и обучение в БългарияПълен текст »


Публикувано на: 15.07.2015