Кръгла маса за обсъждане на ДОИ “Фризьор”

На 25 октомври 2013 г. НАПОО организира кръгла маса за обсъждане на Проекта на Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията „Фризьор“ – втора и трета степен на професионална квалификация. Кръглата маса се провежда в рамките на XXІІ Италиански фестивал на красотата и прическата в Палата 2 на Международен Панаир в гр. Пловдив.

Част от програмата на фестивала е и Националното състезание за Фризьори, завършили обучение в Центрове за професионално обучение.

Национално състезание за фризьори, обучени в центрове за професионално обучение


● Публикувано на 11.11.2013 ● Последна редакция 22.05.2015●