Курсовете за фризьори и козметици – в топ 5 на обучението на възрастни у нас

Съществува възможност работници с умения в различни професии, но без професионална квалификация за тях, да получат легален документ, без да учат

За поредна година професиите от професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“ са в топ 5 на най-предпочитаните за обучение на възрастни лица над 16 г. Статистиката на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) показва, че повече от половината регистрираните у нас центрове за обучение на възрастни са лицензирани и предлагат обучения по професии като „фризьор“, „козметик“, „маникюрист-педикюрист“, като най-много обучителни центрове по тези професии има в Плевен (52%) и в Благоевград (82%).

По данни на Националната агенция за професионално образование и обучение, която лицензира и контролира центровете за професионално обучение, придобилите професионална квалификация по професии в сферата на услугите за красота през 2017 г. са 4232 българи, или около 1/3 от всички лица,  взели свидетелство за професионална квалификация.

През 2020 г. се наблюдава драстичен спад на желаещите да се обучават в тази сфера – едва 796 лица са придобили професионална квалификация по някоя от тези професии, а 50 човека са в процес на обучение. „Заради COVID пандемията има сериозен спад в сектора“ коментира Славянка Стойкова, собственик на козметичен салон и президент на Асоциацията на жените предприемачи в България – Селена. Това е основната причина да не може да се провежда практическо обучение в реална работна среда, което е от ключово значение за успеха на обучаваните курсисти.

В обучението по професията „фризьор“ се усвояват не само умения за  подстригване, оформяне на прическа, оцветяване на косата, но и за диагностика на състоянието на косата и кожата около нея, консултиране на клиентите как да  полага подходящи грижи за себе си в домашни условия и др. В специалностите, насочени към организация и технология на фризьорските и козметичните услуги, се усвояват умения за организация  на работата в салоните (маркетинг, реклама, въвеждане на нови иновационни продукти и технологии, ръководство на екип и др.)

У нас съществуват много хора, които практикуват професията, но не притежават документ за своите умения.

Такъв е случаят на Катя Георгиева (52 г.) от гр. Сандански, по образование е технолог-химик. Животът ѝ се развива така, че вече повече от 20 години е фризьор, като за тази професия се е учила от приятелка, собственичка на салон и от няколко еднодневни семинара. За случаи като този на Катя съществува удобна възможност – да валидира знанията и уменията, които е придобила в практиката, в учебен център, лицензиран да обучава фризьори. Валидирането представлява процедура за „доказване“ от лицето на притежаваните от него знания и умения (вкл. и явяване на държавен изпит), като процесът завършва с документ за квалификация, без да е необходимо формално участие в обучение (което продължава повече от 600 часа).

Регистър с всички центрове за обучение и валидиране на компетенциите, придобити в живота на възрастни в страната, има на Интернет страницата на НАПОО. От тази година Националната агенция за професионално образование и обучение изпълнява проект „Качество и ефективност“, с който ще подобри контрола на качеството в центровете за обучение и ще повиши качеството на предоставяното обучение.