Малки истории за професионалното обучение

OPR4R

 

Във връзка с изпълнение на проект „Качество и ефективност“, Националната агенция за професионално образование и обучение организира кампания за популяризиране на дейността на лицензираните центрове за професионално обучение.

„Малки истории за ПО“ следва да представят примери за:

– лица с успешно кариерно и личностно развитие след като са придобили квалификация в ЦПО;

– ЦПО, които имат успешни практики за информиране на своите клиенти и за повишаване на мотивацията на възрастните за участие в различни форми на учене;

– работодатели, които мотивират свoите служители да се развиват;

– работодатели, които съдействат за осигуряване на работни места за практическо обучение в предприятията;

– популярни и граждански активни лица, които със своя пример или послания, свързани с ученето през целия живот имат положителен ефект върху съгражданите си и др.

Високо ще бъдат оценени истории, свързани с търсени на пазара на труда квалификации и обучение – електротехници, строители, заварчици, стругари, асансьорни техници, машинни монтьори и техници, шофьори, служители в логистични центрове, готвачи и др.

Част от представените „Mалки истории за ПО“ ще бъдат заснети в кратки видеоклипчета (до 2 мин.), които ще бъдат публикувани на интернет страниците на НАПОО, на социалните партньори, на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Видеоклипчетата ще бъдат предоставени и на ЦПО, за да се ползват с рекламна цел. Героите от „Малки истории за ПО“ ще бъдат поканени за участие и отличени по време на Националната конференция на НАПОО, която ще се проведе през октомври 2022 г. в София.

“Малките истории за ПО“ следва да бъдат описани накратко в приложения формуляр и изпратени в НАПОО, на имейл: is.napoo@navet.government.bg  в срок до 31.08.2022 г.

Инициативата “Малки истории за ПО“ е възможност да представите Вашата организация и да демонстрирате своята ангажираност към професионалното обучение.

В Националната конференция ще бъдат поканени за участие и посланици на ПО – известни личности, които в различни свои участия могат популяризират по привлекателен начин професионалното обучение. Моля да ни съдействате да идентифицираме и убедим за участие такива личности – от различни населени места и различни професии.