Малки истории за успешна реализация чрез професионално обучение

Инициативата „Малка история за професионалното обучение“ събра около 70 истории, изпратени от граждани, ЦПО, работодатели, социални партньори, служители в Агенция по заетостта.

Малките истории разказват за:

– лица с успешно кариерно и личностно развитие след като са придобили квалификация в ЦПО;

– ЦПО, които имат работещи практики за информиране на своите клиенти и за повишаване на мотивацията на възрастните за участие в различни форми на учене;

– работодатели, които подкрепят своите служители да се развиват;

– работодатели, които съдействат за осигуряване на работни места за практическо обучение в предприятията.

Кампанията на НАПОО има за основна цел информиране на гражданите и на работодателите за възможностите за успешна реализация, които предоставя професионалното обучение, както и популяризиране на дейността на лицензираните центрове за професионално обучение (ЦПО) като водещи институции в системата на обучението на възрастни в България.

Надяваме се, представените истории да мотивират към избор и действия, които имат потенциала да променят: призвания, нагласи, професионални и житейски реализации.

 

Инициативата на НАПОО се осъществява по проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в партньорство с АЗ и МТСП.