Материали от проведен информационен ден за ЦПО в гр. София

Уважаеми представители на ЦПО,

На 14.05.2024 г. Националната агенция за професионално образование и обучение проведе информационен ден за ЦПО в гр. София при засилен интерес от страна на обучителните институции.

За Ваше улеснение, тук можете да се запознаете с презентациите, представени на събитието, касаещи дейността на центровете за професионално обучение:

Последни промени в Закона за професионалното образование и обучение (ЗИД на ЗПОО от 29 март 2024 г.) – линк към ppt;

Обученията за правоспособност – работа на ЦПО в Информационната система на НАПОО – линк към ppt.