На вниманието на директорите на ЦПО и ЦИПО

Уважаеми директори на ЦПО/ЦИПО,

На 13.07.2023 г. всички ЦПО/ЦИПО, които са подали информация за администратор за новата ИС на НАПОО, ще получат своите потребителски имена и пароли.