На вниманието на директорите на ЦПО и ЦИПО

Във връзка с пристигащите множество запитвания от ЦПО и ЦИПО за неполучени  пароли за достъп на администраторите до новата ИС на НАПОО Ви уведомяваме, че в новата ИС имат възможност за вход чрез е-Автентикация. Данните за администраторите (ЕГН, ел. поща) на ЦПО вече са въведени в системата.

Достатъчно е да използвате електронен подпис (ПИН, ПИК) за да влезете успешно в системата. След успешен вход, може да създадете потребителски профили и на други служители в ЦПО. 

NAVETIS

В случай, че едно лице е администратор на повече от едно ЦПО, ще получи запитване от системата да избере конкретното ЦПО.