На вниманието на директорите на ЦПО и ЦИПО

Уважаеми представители на ЦПО и ЦИПО,

Предстои провеждане на обучение за работа с новата ИС на НАПОО, разработена по проект „Качество и ефективност”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”. Обучители ще бъдат представители на разработчика на системата – СМ-Индекс ДЗЗД.

Обученията ще бъдат двудневни, онлайн, ще се провеждат в работни дни и започват от  19 май 2023 г. Участниците ще бъдат разпределени в групи.

Моля попълнете само един формуляр за участие в обучението на избраната от вас дата.

Срокът за попълване на формуляра за участие в обучението е 12.05.2023 г.

 

За обучение на ЦПО

Дати

Форма за регистрация

19.05.2023
22.05.2023

линк

29.05.2023
30.05.2023

линк

31.05.2023
01.06.2023

линк

02.06.2023
05.06.2023

линк

06.06.2023
07.06.2023

линк

За обучение на ЦИПО

08.06.2023
09.06.2023

линк

 

Допълнителна информация за обучението ще получите по ел. поща от СМ-Индекс ДЗЗД.