На вниманието на ЦПО!

Във връзка с предстоящото въвеждане от началото на 2016 г. на изискванията на  Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение,  Националната агенция за професионално образование и обучение Ви информира, че разработването на вътрешната система за осигуряване на качеството на професионалното обучение в лицензираните ЦПО е задължение на центровете и не е обвързано със закупуване на допълнителни софтуерни или друг вид разработки, които се предлагат от различни фирми срещу заплащане.


● Публикувано на 20.12.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●