Национална конференция „Добри практики в професионалното обучение в ЦПО“

На 21 октомври 2021 г. /четвъртък/ от 10:00 чaса чрез ZOOM платформа ще бъдат обявени резултатите и представени участниците в инициативата на  НАПОО „Добри практики в професионалното обучение“.

В програмата е предвидено представяне и обсъждане на процеса по осигуряване на качество на професионалното обучение в ЦПО, както и последващия контрол, осъществяван от НАПОО.

За участие в събитието моля  да попълните формуляра за регистрация. Събитието ще бъде онлайн. Местата са ограничени и участниците ще се определят на база поредността за регистрация.

Събитието се организира в рамките на проект “Качество и ефективност”, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01/08.01.2020 г., финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Програма на събитието