НАПОО: Над 28 000 българи са повишили професионалната си квалификация, намалява интересът към обучението за програмисти

qual-efficiency

Надградената информационна система на НАПОО ще улеснява гражданите, обучителните центрове и администрацията в  реализацията на качествено и ефективно професионално обучение у нас

До м. септември 2023 година повече от 28 000 българи са завършили курсове за квалификация и преквалификация, показват данните на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), които бяха представени по време на националната конференция „Качество на професионалното обучение – търси, сравни и избери!“. Събитието е част от дейностите по проект „Качество и ефективност“, изпълняван от НАПОО в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Агенцията по заетостта (АЗ). В конференцията участваха представители на центрове за професионално обучение, експерти от ключови институции (НАПОО, МТСП, МОН и АЗ), представители на работодателски и синдикални организации и др.

Основните тенденции в професионалното обучение за възрастни през 2023 г.  се запазват, сравнено с 2022 г., показват още данните на НАПОО. Най-много българи са преминали обучение по транспортна и  подемно-транспортна техника (9700 лица), следвани от охранителите (3183), фризьори и маникюристи (3002). Запазва се интересът към обучението по  дефицитни професии за индустрията – за заварчици са обучени 1250 лица, за електротехници и електромонтьори – 406. В специалности, свързани с кулинарията, за периода до есента на 2023 г. през курс са преминали 750 лица, а 79 българи са завършили обучение за парамедици. Увеличение има в броя на обучаващите се в селското стопанство (2200 лица), като от тях в курсове за пчелари например са обучени 110 човека. НАПОО отчита спад в интереса към професионалното обучение за програмиране – с 30%, сравнено с периода януари – септември 2022 г. (1010 обучени лица).

В рамките на събитието бяха представени и ключовите резултати от реализирането на проекта „Качество и ефективност“, сред които надградената информационна система на НАПОО, както и създадените модели за последващ контрол и мониторинг на качеството, и за мониторинг на компетентностите и външно независимо оценяване. В информационната система на Агенцията са регистрирани повече от 1500 потребители, 900 от които са центрове за професионално обучение. В тестването на новата система са се включили активно 30 центрове за професионално обучение от цялата страна.

„Убедена съм, че създаването на информационна система, която изцяло е в услуга на гражданите, професионалните центрове и държавната администрация, е огромно постижение за Националната агенция за професионално образование и обучение. Инвестицията в последните три години на финансов и експертен ресурс си заслужава усилията – показахме, че с проучвания и пряко участие на всеки, който има интерес към професионалното обучение, може да се постигне забележителен резултат. Горда съм с екипа на НАПОО, както и с моделите за ефективност, контрол и независимо оценяване, които създадохме, като те ще са в основата на новата рамка за професионално обучение, отговарящо на реалните потребности на хората, бизнеса и икономиката“, коментира инж. Марияна Павлова, председател на Националната агенция за професионално образование и обучение.

Експертите на НАПОО отчитат, че в рамките на проекта „Качество и ефективност“ са провели обучения на повече от 1500 експерти в областта на професионалното обучение и са създали и разпространили над 15 000 брошури за хора, които искат да сменят професията си посредством обучителен курс. В рамките на 4 проучвания са идентифицирани проблемите пред професионалното обучение у нас, а над 2000 българи –обучаеми, работодатели и експерти, са изразили своите становища относно функционирането на системата на професионалното обучение и необходимите области за подобрение. В рамките на проекта по новите модели за мониторинг на качеството на професионалното обучение са проверени повече от 350 обучителни центрове, от които 80% са подобрили качеството на предлаганите курсове, а при 8% не се констатират никакви забележки. Експертите на НАПОО са пилотирали и модел за независимо външно оценяване на резултатите от професионалното обучение,  съгласно който на финала курсистите са преминали изпит, наблюдаван от комисия с представители на работодатели, експерти и други. Общо 66 лица, обучавани в 5 центъра, са преминали през този независим външен мониторинг.

Резултатите по проекта „Качество и ефективност“, изпълняван от НАПОО, имат за цел да подобрят системата на професионално обучение у нас.  Факт е, България остава на последно място по участие на гражданите в дейностите за учене през целия живот, които включват и професионалното обучение. Средният процент по този показател за ЕС за 2022 г. е 12 %, а за страната ни – едва 1,7 на сто. За сравнение – 36% от шведите например са участвали в някаква форма на обучение. Общият брой обучени лица в центрове за професионално обучение до септември 2023 г. (36 961, включително и тези, които още не са завършили) показва, че е налице явна необходимост процесите, свързани с ученето през целия живот, да бъдат допълнително институционално подкрепени, за да може страната ни да се премести по-напред в класацията.

 

За повече информация:

Красимира Брозиг,

Главен секретар на НАПОО

Тел. 0889 882 064

k.brozig@navet.government.bg