Национален форум „Участието на България в електронната платформа за учене на възрастни в Европа – EPALE”

На 11.12.2015 г. в София  се проведе Националния форум „Участието на България в електронната платформа за учене на възрастни в Европа – EPALE”, организиран от Министерството на образованието и науката.  Форумът бе открит от министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев, а приветствие към участниците направи г-жа Елка Димитрова – представител на МТСП и г-н Томчо Томов – от БСК.

EPALE – електронната платформа за учене на възрастни в Европа, e онлайн пространство, където се срещат професионалисти в сферата на учене на възрастни. На платформата се публикуват блог статии, обяви за събития, новини и различни видове ресурси. Който желае да стане член на общността на  EPALE може да се регистрира на следния адрес: ec.europa.eu/epale/bg/user/register

Ръководството и експерти от Националната агенция за професионално образование и обучение също се включиха в събитието, което  събра представители на заинтересовани страни в сектора на учене за възрастни – представители на образователни, обучителни, културни институции, на научните среди, на областни администрации и общини, министерства, агенции, национално представените работодателски и синдикални организации и представители на медиите.

На форума бе направен обстоен преглед на състоянието през последните години на сектора за учене на възрастни в България. Членовете на Националното звено за подкрепа на EPALE представиха основните резултати, постигнати през изтеклата година и възможностите за изграждане на неформални партньорски мрежи.

По време на форума, на специална церемония, бяха наградени най-добрите практики, публикувани на EPALE.


● Публикувано на 16.12.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●