Национална конференция „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“

На 12.11.2020 г. по време на Европейската седмица на професионалните умения при сериозен интерес се проведе Националната конференция „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“.

Конференцията се организира благодарение на Европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet, чийто представител за България е НАПОО.

Събитието беше открито от инж. Емилияна Димитрова, Председател на НАПОО. В своите приветствени думи г-жа Димитрова акцентира на двете важни за НАПОО събития през текущата година- юбилейната 20-та годишнина на НАПОО и избора на Агенцията за Национална координационна точка за Петата Европейска седмица на професионалните умения.

Участниците в конференцията представиха достиженията на професионалното образование и обучение, интересни данни от изследвания, анализи и доклади.

На конференцията беше представена ролята и дейността на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и на Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение. Г-жа Радосвета Дракева, ръководител на екипа демонстрира как в сайта на CEDEFOP може да се намери информация (доклади, анализи, добри практики, изследвания) за системите на ПОО в европейските държави.

Г-жа Ваня Тивидошева от МОН представи презентация на тема „Дигиталната трансформация в условията на COVID-19 – предизвикателства към ПОО в България“.

Резултати от международното оценяване на учениците PISA 2018 и интересна презентация за финансовата грамотност изнесе г-жа Светла Петрова.

Д-р Ирина Димитрова от НАПОО презентира резултатите от международните проекти, в които НАПОО е партньор, а г-жа Асенка Христова представи данните за България от Европейския индекс на уменията.

Г-жа Гергана Раковска от Фондация на бизнеса за образованието демонстрира възможностите на платформа за кариерно ориентиране на младежи https://profesii.info.

Събитието продължи с ползотворна дискусия, насочена към предизвикателствата пред ПОО през настоящата година и обсъждане на възможностите за осигуряване на качеството в системата в новите променящи се условия.

Презентации от събитието:

Състояние на професионалното образование и обучение в България 2019 г.

Дигиталната трансформация в условията на CoViD-19

Финансовата грамотност: трябва ли да е част от учебното съдържание в ПОО (по данните на PISA2018)

Създаване на условия за подобряване на качеството на ПОО чрез финансови механизми на ЕС

Европейски индекс на уменията

Кариерно ориентиране