Нова работна група към Европейската комисия ще се заеме с политиките по професионално ориентиране през целия живот

Европейската комисия ще сформира работна група, чийто обект на работа ще бъдат политиките по професионално ориентиране през целия живот. Това стана ясно в края на месец септември в Люксембург по време на 18-тото предпоследно пленарно заседание на  Европейската мрежа за политиките по ориентиране през целия живот (European Lifelong Guidance Policy Network – ELGPN), чието функциониране досега се финансираше от програмите „Учене през целия живот“ и „Еразъм+“.

Професионалното ориентиране представлява информиране, консултиране и съветване относно избора на професия и кариерно развитие. Новата работна група ще бъде водена и финансирана от самата Европейска комисия и в нея ще бъдат представени всички страни-членки на Европейския съюз, както и институции като Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и Европейската фондация за обучения (ETF).

Работата на бъдещата работна група ще бъде насочена към подпомагане въвеждането на единни политики по отношение на професионалното ориентиране през целия живот в страните-членки на ЕС и осъществяването на връзка между всички предлагани в тях услуги по ориентиране за ученици и за възрастни, както с цел образование, така и с цел заетост. За целта още преди създаването на работната група Европейската комисия ще проведе проучване относно цялостната картина на професионалното ориентиране в Европа и по-конкретно за същността на предлаганите в отделните страни услуги по ориентиране, броят на професионалните/кариерните консултанти и тяхната квалификация.

У нас услуги по професионално ориентиране гражданите могат да получат в: