Нови документи за ЦИПО!

От 09.03.2015 г. са в сила актуализирани документи за лицензиране на ЦИПО и документи за осъществяване на последващ контрол на лицензираните ЦИПО (приети на УС на НАПОО протокол 1/18.02.2015 г.)
Всички лицензирани до момента ЦИПО могат да актуализират документациите си във връзка с новите документи,  както и да издават приетата “Карта за кариерно ориентиране”
Документите можете да намерите в раздел “За кандидати за лицензиране на ЦИПО”

Заповед на председателя на НАПОО


● Публикувано на 06.03.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●