Ново рамково споразумение на НАПОО за съвместни дейности

Предстои подписването на рамково споразумение между НАПОО и асоциации/сдружения, представляващи и защищаващи интересите на юридически/физически лица, работещи в сферата на услугите по фризьорство и козметика.
Моля институциите, желаещи да се включат в рамковото споразумение да заявят писмено своя интерес в срок до 21 април 2015 г.


● Публикувано на 14.04.2015 ● Последна редакция 30.05.2016●